ISIDORUS
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Drukuj
środa, 24 grudnia 2008, 15:00
Dodał: (Admin)
Grzech pierworodny sprowadził na ludzi noc. Utracili bowiem możność osiągnięcia celu ostatecznego. Kto zaś traci z oczu cel, traci sens życia, zapada w nieprzeniknioną ciemność. Narodzenie Jezusa w Betlejem było światłem, które rozbłysło nad mieszkańcami kraju mroków (Iz 9, 1), bo w mieście Dawida narodził się Zbawiciel (Łk 2, 11). Otworzył On dla ludzkości bramy nieba, zamknięte dotąd przez grzech Adama.

Bóg w swej wszechwiedzy, stwarzając człowieka, wiedział, że odwróci się on od Niego. Nie zatrzymał się jednak w swej miłości i towarzyszył mu w czasie całej jego ziemskiej drogi. Przewidział spis ludności za Cezara Augusta, poprowadził Maryję i Józefa do Betlejem, aby wypełniło się proroctwo, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Uczynił tak, bo ma upodobanie w każdym człowieku (por. Łk 2, 14). Msza Święta zwana pasterką uobecnia to wielkie misterium Bożej miłości. Jej centrum stanowi przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego krew. Każda Eucharystia jest kontynuacją cudu z Betlejem i jednocześnie cudu z Golgoty. Dopełnieniem Wcielenia jest bowiem Zmartwychwstanie, a Eucharystia urzeczywistnia i jedno, i drugie. W Polsce noc betlejemską wyraża symbolicznie północ, o której zaczyna się pasterka. Przyozdobiona choinka symbolizuje rodzące się życie, a śpiew aniołów przekłada się na śpiew kolęd. Są to znaki pomagające nam rozpoznać to, co najważniejsze – obecność Mesjasza pośród Jego ludu.

abp Edward Ozorowski

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. (Iz 9, 1)