ISIDORUS
PRZEDWIECZNE SŁOWO OJCA - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Drukuj
sobota, 3 stycznia 2009, 15:00
Dodał: (Admin)
Słowo jest dla nas czymś bardzo zwyczajnym, ulotnym. Słowem jest każdy pojedynczy wyraz. Biblia natomiast powstawała w kulturze, w której słowo jest wydarzeniem, sprawą, a nawet osobą.

W Prologu Ewangelii św. Jana należy je pisać wielką literą. Ma bowiem cechy boskie – było Bogiem i jest Bogiem, istnieje od początku, jest stwórcze, ma w sobie życie. Bóg przez nie podzielił się ze światem swoim życiem, czyli bóstwem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowo Boga to Jezus Chrystus, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Jest bliżej nas niż mądrość Starego Testamentu, która wprawdzie przyszła do ludzi, ale człowiekiem się nie stała, nie miała i nie ma mocy zbawienia człowieka. Jeżeli więc Jezus jest Słowem Boga, a Bóg swoim Słowem stwarza świat, to w istocie stwarza go przez swojego Syna i w swoim Synu. W Nim człowiek staje się także bratem Boga, gdyż ze względu na Niego Bóg przeznaczył nas dla siebie jako swoich przybranych synów. Tak więc w Jezusie Chrystusie, odwiecznym i przedwiecznym Słowie Ojca, historia zbawienia już w swoim zaraniu, przed założeniem świata, osiąga apogeum.

bp Jan Bernard Szlaga

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę”. (J 1, 14)"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl