ISIDORUS
SERCE – WYJĄTKOWE KRÓLESTWO - III NIEDZIELA ZWYKŁA Drukuj
sobota, 24 stycznia 2009, 15:00
Dodał: (Admin)
Nauka o królestwie Bożym zajmuje centralne miejsce w nauczaniu Chrystusa. W osobie Jezusa Bóg przychodzi do ludzi i chce królować w ich sercach. Na tyle „bliskie jest królestwo Boże”, na ile Bóg w Chrystusie zbliżył się do ludzkiego serca. Królestwo Boże posiada swoją specyfikę i różni się zdecydowanie od jakiegokolwiek ziemskiego królestwa. Jego wyjątkowość wyraża się w tym, że ma ono przeniknąć do wnętrza człowieka, opanować jego myśli, uczucia i pragnienia. Oznacza to, że królestwo Boże musi najpierw zaistnieć w sercu człowieka, aby on przez całą wieczność mógł korzystać z jego duchowego bogactwa.

Aby serce człowieka mogło stać się królestwem Bożym, konieczne jest jego nawrócenie, które nie może dokonać się bez głębokiej wiary w Ewangelię. Serce ludzkie zyskuje wtedy nową godność, staje się uprzywilejowaną przestrzenią królowania Boga. Konkretnym wyrazem obecności królestwa Bożego w sercu człowieka jest pójście za Chrystusem, stanie się Jego uczniem przez naśladowanie Jego postawy. Bóg, powołując ludzi, pragnie swoim słowem nieustannie pielęgnować w nich swoje królestwo. Największym szczęściem człowieka jest odczucie, że „czas się wypełnił” i jego serce nie doświadczy już więcej pustki, bo sam Bóg objął w nim królowanie. Wszyscy oczekujemy na udział w królestwie Ojca u kresu dziejów, wierzący jednak zanim spoczną w królestwie niebieskim, nie przestają wołać, powtarzając bezustannie: "Przyjdź królestwo Twoje!" – przyjdź do mojego serca.

ks. Roman Mleczko, paulista

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1, 15)"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl