ISIDORUS
CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY! - VI Niedziela Zwykła Drukuj
sobota, 14 lutego 2009, 14:30
Dodał: (Admin)
W czasach współczesnych Jezusowi uważano, że ludzie zostali dotknięci trądem w wyniku popełnionych grzechów. Obowiązujące prawo nakazywało kwarantannę i odizolowanie ich od społeczności. Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, podchodząc do Jezusa ominął zakazy ustanowione przez kodeks kapłański, który nakazywał chorym na trąd przebywanie w odosobnieniu. Przyszedł do Jezusa z nadzieją, że On mu pomoże i z pokorą prosił o uzdrowienie: Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić. Jezus, także wbrew przepisom, dotyka trędowatego i uzdrawia go.

Grzech, podobnie jak trąd, izoluje człowieka od społeczeństwa, naraża go na odrzucenie, potępienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci. Jezus Chrystus przyszedł, aby głosić ludziom Dobrą Nowinę, aby uzdrawiać chorych, wyzwalać z niewoli grzechu i w ten sposób objawiać Boga, który z miłością szuka tego, co zginęło. Do człowieka zranionego grzechem, który sam sobie nie może pomóc, Jezus wielokrotnie wypowiada te słowa: Chcę, bądź oczyszczony. Warunkiem jest to, żeby człowiek zobaczył swoją nieprawość, swój grzech, swoją winę i przyznał się do tego przed Chrystusem, pokornie prosząc Go o przebaczenie. Człowiek, który nie dostrzega własnej grzeszności i nie prosi o oczyszczenie, nie może zostać obdarowany Bożym miłosierdziem. To miłosierdzie najpełniej obejmuje nas w sakramencie pokuty i w Eucharystii, w której Jezus oczyszcza nas mocą swojej Odkupieńczej Ofiary, włączając coraz pełniej w tajemnicę jedności z Ojcem.

autor: ks. Andrzej Banaszek

Jezus dotknął trędowatego i natychmiast trąd go opuścił. (por. Mk 1, 41-42)"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl