ISIDORUS
PRZYJŚCIE PANA - Pierwsza Niedziela Adwentu Drukuj
piątek, 28 listopada 2008, 21:00
Dodał: (Admin)
Człowiek rzadko myśli o śmierci. Zwłaszcza dzieci i młodzież mają życie wypełnione innymi problemami. Jej bliskość przeżywają przede wszystkim nieuleczalnie chorzy oraz starsi wiekiem. Bywa więc i tak, że wiadomość o śmierci ludzi przeraża, sprowadza depresję i załamanie.

Pan Jezus zna ludzkie życie. Jako nasz Wychowawca i Zbawiciel sam stał się człowiekiem i przeszedł przez wszystkie etapy naszej egzystencji, którą zakończył męką i śmiercią. Jezus oddał za nas swoje życie i bardzo zależy Mu na tym, żebyśmy wszyscy w sposób odpowiedzialny i dojrzały korzystali z czasu podarowanego nam przez Boga na ziemi. Gorąco też pragnie, ażeby każdy z nas żył tak, by chwila śmierci była radosnym spotkaniem z Nim, by była spotkaniem długo, bo przez całe życie, oczekiwanym. Rozpoczynający się Adwent zwiastuje potrójne przychodzenie Jezusa: historyczne – zapowiedziane na początku dziejów ludzkości po zerwaniu przyjaźni z Bogiem przez pierwszych ludzi, liturgiczne – przeżywane każdego roku przez cztery tygodnie grudnia oraz ostateczne – przyjście Pana Jezusa do każdego z nas w chwili naszego konania. Śmierć jest przejściem w inną rzeczywistość, rozpoczyna nowe życie z Bogiem. Nie można zapominać ani też odkładać na później myśli o niej. Świadomość jej istnienia pomoże każdemu z nas dobrze wykorzystać życie, które jest Bożym darem i z którego każdy będzie musiał zdać Bogu sprawę.

bp Antoni Długosz

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. (Mk 13, 35)


Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie (Iz 63,16b-17.19b;64,3-7) Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Psalm responsoryjny (Ps 80,2-3.15-16.18-19) Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Powróć, Boże, Zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co to zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Drugie czytanie (1 Kor 1,3-9) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Alleluja (Ps 85, 8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Słowa Ewangelii (Mk 13,33-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl