ISIDORUS
NASZE DROGI - II Niedziela Adwentu Drukuj
piątek, 5 grudnia 2008, 18:30
Dodał: (Admin)
Chorzy tęsknią za zdrowiem, narzeczeni oczekują na dzień zaślubin, małżonkowie spodziewają się przyjścia na świat dziecka. Dzieci czekają na św. Mikołaja, młodzież nie może doczekać się osiemnastych urodzin i świadectwa dojrzałości, studenci wyczekują na dyplom ukończenia studiów i marzą o dobrej pracy, zaś ludzie starsi wyglądają podwyżki emerytury. Każdej tęsknocie i każdemu oczekiwaniu towarzyszą jakieś przygotowania.

Kościół od tygodnia przygotowuje się na przyjście Jezusa. Oczekiwanie na Niego stawia przed nami szczególne wymagania. Już kilkaset lat przed Jego historycznymi narodzinami prorok Izajasz nawołuje: Przygotujcie drogę dla Pana, wyrównajcie gościniec naszemu Bogu! Pan Bóg bardzo pragnie naszego nawrócenia, a nawrócenie wiąże się z przemianą życia, z podjęciem pracy nad usuwaniem swoich wad i grzechów, które są owymi zakrętami oraz nierównościami w drodze do Jezusa. Kolejny raz przeżywamy przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zróbmy wszystko, żeby tym razem nie ograniczyć ich jedynie do powiększania zapasów w lodówkach, wysprzątania mieszkania, ubrania choinki i zakupienia prezentów. Sprawą najważniejszą w Adwencie jest bowiem udział w rekolekcjach oraz przemyślane spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty.

autor: bp Antoni Długosz

„Ciągnęła do Jana cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy”. (Mk 1, 5)


LITURGIA SŁOWA

Pierwsze czytanie (Iz 40,1-5.9-11) Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Psalm responsoryjny (Ps 85,9-14) Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, i chwała zamieszka w naszej ziemi. Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie. Drugie czytanie (2 P 3,8-14) Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, Aklamacja (Łk 3,4.6) Alleluja, alleluja Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Słowa Ewangelii według św. Marka (Mk 1,1-8) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl