ISIDORUS
Przyjaźń - co to takiego? Drukuj
piątek, 21 marca 2008, 19:50
Dodał: (Admin)
Znasz prawdopodobnie ludzi, którzy zawsze chętnie ze sobą przebywają, mają sobie wiele do powiedzenia, jeden dla drugiego potrafi wiele zrobić... Takich ludzi nazywamy przyjaciółmi.
A czy Ty masz przyjaciół
A czy Ty masz przyjaciół
Człowiek jest istotą społeczną, tzn. każdy z nas wiele zawdzięcza innym ludziom, ale każdy też pragnie być innym potrzebny. Niektórzy twierdzą, że nie ma ludzi złych, a Ci których za złych uważamy, to ludzie nieszczęśliwi. W każdym człowieku istnieją utajone wartości, ale one ożyją dopiero wtedy, gdy trafią na sprzyjające warunki podziwu, sprawiedliwej oceny, zaufania czy zachęty... na warunki, które doskonale spełnia przyjaźń. Każdy z nas sam sobie wybiera przyjaciół. Często naszym przyjacielem jest kolega czy koleżanka z tej samej klasy czy klubu sportowego. Czasem po prostu mieszka w pobliżu albo jest to ktoś przypadkowo poznany, np. podczas wakacji... Mimo tak różnych okoliczności, w których można spotkać "przyjaciela ", istnieją pewne warunki, które musi spełnić każda przyjaźń. Przyjaźń to świadczenie dobra Więcej się myśli o tym, żeby z siebie przyjacielowi coś dać niż od niego otrzymać. Prawdziwi przyjaciele świadczą sobie nawzajem dużo dobra. Ponieważ każdy człowiek jest inny: jeden mocniejszy w tym, a drugi w czym innym, dlatego przyjaciele obdarzają się tym, czym mogą, jeden drugiego wspiera, gotowi są biec sobie na pomoc w rozmaitych trudnościach. W tym wzajemnym świadczeniu sobie dobra przezywają radość. Przyjaźń to szczerość Mają do siebie zaufanie, są szczerzy wobec siebie.Od przyjaciela przyjmujemy nawet cierpką uwagę, bo ufamy, że na dnie tych przykrych uwag leży troska o nas i ufność, iż możemy być coraz lepsi. Przyjaźń to dyskrecja Przyjaźń często wymaga umiejętności milczenia, szanowania cudzych spraw i tajemnic. Tylko do takiego przyjaciela można mieć zaufanie, który nikomu nie powie tego, co o nas wie. Czy tylko ty i ja, i nikt więcej? Istnieje przysłowie "Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem " . Ale jakże często uczucie przyjaźni łączy się z egoizmem. Przyjaciel - tylko mój i nikogo więcej. Przyjaźń z inna osobą uważana jest za zdradę, oznakę, ze nie jesteśmy już mu potrzebni. Należy pilnie zwalczać uczucie zazdrości w stosunku do przyjaciół naszych przyjaciół.Pamiętajmy, ze im szersze ma człowiek serce, im więcej jest skłonny świadczyć ludziom, tym więcej zazwyczaj ma przyjaciół. Prawdziwa przyjaźń jest wielką wartością dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest młody czy stary, wierzący czy niewierzący. My jednak jako chrześcijanie poprzez przyjaźń realizujemy miłość chrześcijańską. O niej mówi Chrystus: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" ( J 15, 12-13 ). Czy jesteśmy gotowi do świadczenia drugim miłości jak Chrystus? Pamiętajmy: poprzez prawdziwą przyjaźń realizujemy Królestwo Boże, powiększamy czynnie w Jego Królestwie miłość i dobro.