ISIDORUS
A kto jest u Ciebie na pierwszym miejscu? Drukuj
piątek, 21 marca 2008, 22:10
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się do nich i rzekł: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. (Łk 14,25-33)
Otwórz drzwi. Zobacz kto puka
Otwórz drzwi. Zobacz kto puka
Nie zaczynasz budowy domu od dachu, i kiedy jest on najwyższą jego częścią. Żeby postawić dom to najpierw musisz postawić fundamenty, następnie ściany a dopiero na końcu dach. Nie zaczynasz prać brudnych rzeczy od nalania wody do pralki automatycznej, lecz najpierw wrzucisz wszystkie ubrania, zamkniesz pralkę i dopiero nalewasz wodę. Nie posyłasz kilkuletniego dziecka na studia, chociaż możesz myśleć, że jest na tyle zdolne, że mogłoby już studiować. Najpierw posyłasz dziecko do przedszkola, następnie do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i dopiero na studia. Niestety nie postawiłby budowniczy domu zaczynając od dachu, jak również nie wyprałbyś rzeczy wlewając najpierw wodę do pralki. Gdybyś wlał wodę i chciał dopiero włożyć brudne rzeczy, przy otwieraniu drzwiczek pralki woda wylałaby się. Niestety nie da się rozpoczynać edukacji od najwyższego poziomu, ponieważ brak podstawowych umiejętności uniemożliwiałby studiowanie. Sami widzimy, że nawet żyjąc w dzisiejszym świecie mamy pewne rzeczy ułożone. Nie możemy zmienić miejsca czynnościom, które powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Zmiana miejsca spowodowałaby nieład i brak owoców. A gdzie stawiam Jezusa w swoim życiu? Czy jest On na pierwszym miejscu czy na ostatnim? Zastanów się przez chwilę i przeproś w rozmowie z Jezusem za to, że często odsuwałeś Go na kolejne miejsca, a na pierwszym miejscu stawiałeś siebie, swoją pracę, swoje wykształcenie, swoje dobra materialne, swoich kolegów i koleżanki, swój samochód ...