ISIDORUS
Kým je pro Tebe Tvůj kněz? Drukuj
niedziela, 20 lutego 2005, 11:47
Dodał: (Admin)
Jestliže je váš kněz dobromyslný, veselý a často se usmívá, lidé ho považují za prosťáčka; jestliže bývá vážný a zamyšlený, bývá považován za nespokojeného a nafoukaného. Jestliže je kněz hezký, lidé budou přemýšlet a ptát se: Proč se neoženil?; jestliže hezký není, budou říkat: Určitě ho nikdo nechtěl!; V případě, že je kněz tlustý, lidé závistivě říkají: Takovému nic nechybí!; jestliže je ale hubený a trochu zanedbaný v oblékání, pak je jistě lakomý a málo dbající na svůj vzhled.
Když má dlouhé kázání, je vždy nudný a opakuje se; podaří-li se mu při kázání mluvit zvýšeným hlasem, farníci říkají, že neumí udržet nervy a emoce na uzdě; káže-li „normálně“, pak z kázání není možné nic pochopit, protože mluví bez zaangažování, nebo prostě nemá k mluvení talent. Když kněz používá ke své práci auto, tak je bezpochyby bohatý; ale když jezdí starým autem, tak lidé říkají, že nejde s dobou, nebo jim přichází na mysl otázka: Co dělá s penězi? Stýká-li se často se svými farníky, rád si s nimi povídá a nikdo mu není lhostejný, lidé říkají, že strká nos do cizích záležitostí; když je stále na faře, je člověkem uzavřeným a nezajímají ho každodenní problémy a život ostatních. Jestliže ve zpovědnici před rozhřešením dlouho mluví, pak je ukecaný, nebo neví jaký je dnešní život; je-li ale zbytečně rychlý, pak neumí hříšníkům naslouchat, je netrpělivý, nebo prostě nemá povolání. Začíná-li mši svatou vždy přesně, pak jdou jeho hodinky vždy napřed; začíná-li se zpožděním, plýtvá drahocenným časem jiných. Jestliže chodí v klerice, považují ho za konzervativního a nemůže tedy rozumět nové době; potkávají-li ho často oblečeného „civilně“, je považován za zbytečně světského nebo stydícího se za své povolání. Když v kostele prosí nebo děkuje za dary na stavbu nebo opravu kostela, pak mluví příliš mnoho o penězích; když nic hmotného nebuduje, pak je slabý hospodář, farnost je mrtvá a nic se v ní neděje. Je-li kněz mladý, pak má nedostatek zkušeností, není realista a řídí se jen seminární horlivostí; je-li starý, pak lidé říkají, že je nejvyšší čas poslat ho „na odpočinek“. Kým je pro Tebe Tvůj kněz? Zamysli se, zpytuj svědomí a pomodli se za dobré a svaté kněze – možná jsi právě o toto Boha nikdy ve svém životě neprosil… Otec Evžen