ISIDORUS
Budovat na skále Drukuj
środa, 30 listopada 2005, 23:27
Dodał: (Admin)
Ježíš říká: „Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále.“ Mt 7,24nn
Vždy, když jsem ten úryvek slyšela, slyšela jsem jen tohle: Musíš budovat na skále a tvůj dům nespadne. Ale nikdy mi nedocházelo to, co Ježíš říká doopravdy. On neslibuje, že ten člověk nebude mít problémy, ale říká, že nepadne. A to je rozdíl. Vezměme si jen to, jakou dá práci vyhloubit základy na skále. To ten „borec“, který si vedle nás staví na písku má domek dávno postavený, vesele si bydlí a možná i pořádá párty pro přátele, zatímco my se lopotíme teprve se základy. Možná nám to taky trošku podkopává nohy. Taky bychom už chtěli bydlet jako náš soused... Ale to není všechno! To nejlepší teprve přijde. Když už dům postavíme, zabydlíme se, tak přijde bouře. Možná, že sousedův dům tu první ještě „přežije“, ale později? Můžeme se škodolibě smát, že mu barák spadl, zatímco náš stojí. Ale asi nás smích brzy přejde. Je jasné, že když má dům větší – delší – životnost, tak že taky musí prožít mnohem více bouří. A to taky není sranda. Po několikáté bouři v pořadí už možná ztrácíme trpělivost, či nám docházejí síly a chceme to vše vzdát... Musíme si však uvědomit, proč vlastně budujeme na skále. Pokud jsme ale správně budovali, musíme a můžeme se spolehnout na Někoho Jiného. Na Toho, na kterém náš dům stojí – na naši Skálu. Teď už je starost opravdu na Něm. On slíbil, že nás neopustí a bude s námi až do konce světa (hle já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku Mt 28,20). Ježíš na začátku citovaného úryvku říká: „Kdo slyší tato má slova.“ Ano, Jej musíme poslouchat. Teprve tehdy mohu budovat něco, co nespadne při první bouřce. Nestačí pouze volat „Pane, Pane (Mt 7,21) nebo také: Pane copak jsem ve Tvém jménu nedělal(a) tohle a tohle? (srv. Mt 7,22) Musíme dovolit, aby nás Jeho Slovo proměnilo. A přitom nesmíme zapomenout, že Jeho Slovo je ostřejší, než dvousečný meč! Žádá od nás hodně... sr.Jana OSB