ISIDORUS
Dzień Pański: Uroczystość NMP Królowej Polski Drukuj
piątek, 2 maja 2008, 15:00
Dodał: (Admin)
KRÓLOWA, KTÓRA SŁUŻY Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma swój początek w ślubach, które król Jan Kazimierz złożył w Katedrze Lwowskiej przed obrazem Najświętszej Panny Łaskawej w 1656 r., obierając Maryję Królową narodów i ludów ówczesnego Królestwa Polskiego. Równocześnie król zobowiązał się do naprawienia niesprawiedliwości społecznej w kraju. Śluby te zostały odnowione 300 lat później na Jasnej Górze przez Episkopat Polski z inicjatywy uwięzionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Obranie Matki Bożej Królową narodów i ludów ówczesnego Królestwa Polskiego nabiera dzisiaj szerszego znaczenia. Trzysta pięćdziesiątą rocznicę Ślubów Kazimierzowskich świętowano publicznie w Katedrze we Lwowie w obecności najwyższych władz państwowych Polski i Ukrainy oraz przedstawicieli różnych wyznań, ponieważ śluby te sprawiły, że Maryja jest Królową nie tylko narodu polskiego, ale także narodów sąsiednich i to Ona ukazuje drogę do braterstwa między nimi. Królewską godność Maryi trzeba dobrze zrozumieć. Jest Ona Królową, która służy! Służy swemu ludowi, „zsyłając na wszystkie narody bliskie i dalekie strumienie pokoju i potoki łask niebieskich” (św. Amadeusz). Z Jej królowania nie można zrezygnować. Potrzeba nam Jej opieki i Jej wstawiennictwa u Syna. Uznać ją prawdziwie za Królową to uznać królowanie Chrystusa w naszym życiu osobistym i społecznym. Świętując dzisiaj Uroczystość Królowej Polski, wyznajemy więc, że u podstaw naszego życia jest jedyny fundament: Jezus Chrystus – Zbawiciel człowieka.

kard. Marian Jaworski 1479

„Tyś wielką chlubą naszego narodu”. (Jdt 15, 9)

"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl