ISIDORUS
Dzień Pański: Dar jedności Drukuj
sobota, 10 maja 2008, 15:00
Dodał: (Admin)
„Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba” – w takich słowach św. Ireneusz ukazał Ducha Świętego jako źródło jedności w Kościele.

We współczesnym świecie brakuje jedności. Linie podziałów przebiegają wzdłuż i wszerz ziemskiego globu. Ludzi dzielą poglądy polityczne, interesy gospodarcze, religie, pakty wojskowe, status społeczny. Podzielone jest również polskie społeczeństwo: ludzie są za karą śmierci albo przeciwko niej; podobnie jest z innymi sprawami, np. kwestią wprowadzenia euro czy też umieszczenia na świadectwie ocen z religii. Dotknięte podziałem są rodziny, których członkowie mają odmienne poglądy na życie, pracę, odpoczynek. Rozdarte przez różne pragnienia i dążenia jest także serce człowieka. Kariera czy rodzina? Więcej mieć czy więcej być? Trzymać się zasad moralnych czy też płynąć z prądem? Czy jedność jest w ogóle możliwa? Doświadczamy, że ludzkie słabości i grzech rozbijają ją nawet w Kościele. Pamiętajmy jednak, że jest ona nie tylko ludzkim dziełem. Jej fundamentem i źródłem jest Duch Święty, którego Chrystus posyła nam od swojego Ojca: Wszyscy w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało (1 Kor 12, 13). Dlatego wołajmy dziś z mocą: „Przybądź Duchu Święty!”

bp polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski

„Weźmijcie Ducha Świętego!”. (J 20, 22)


"Dzień Pański" publikujemy dzięki uprzejmości Ojców Paulistów i Wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła".
Warto zobaczyć: Biuletyn "Dzień Pański" - informacje Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła - informacje www.liturgia.pl