ISIDORUS
Díla sv. Isidora ze Sevilly Drukuj
wtorek, 25 marca 2008, 0:00
Dodał: (Admin)
Isidorovy spisy mají nejen velkou historickou hodnotu, ale poukazují také na autora, který se hluboce zajímal o obecnou kulturu i o duchovní otázky, který chtěl vzdělávat nejen klérus, ale i prosté věřící. Kladl velký důraz na studium Písma. Říkával: „Chce-li být někdo stále s Bohem, musí se často modlit, ale také často číst.“
ETYMOLOGIARUM SIVE ORIGINUM LIBRI XX /(612-636)/
Etymologiae 1489 r.
Etymologiae 1489 r.
Isidor von Sevilla
Liber I De Grammatica Liber II De Rhetorica et Dialectica Liber III De Mathematica Liber IV De Medicina Liber V De Legibus et Temporibus Liber VI De Libris et Officiis Eclesiasticis Liber VII De Deo, Angelis et Sanctis Liber VIII De Ecclesia et Sectis Liber IX De Linguis, Gentibus, Regnis, Militia, Civibns, Affinitatibus Liber X De Vocabulis Liber XI De Homine et Portentis Liber XII De Animalibus Liber XIII De Mundo et Partibus Liber XIV De Terra et Partibus Liber XV De Aedificiis et Agris Liber XVI De Lapidibus et Metallis Liber XVII De Rebus Rusticis Liber XVIII De Bello et Ludis Liber XIX De Navibus, Aedificiis et Vestibus Liber XX De Mensis
Jiná díla
De viris illustribus – O slavných mužích De ortu et obitu patrum – O původu a úmrtích Otců De differentiis verborum – Rozdíly mezi slovy De fide catholica contra Iudaeos – O katolické víře proti Židům De ordine creaturarum – O řádu stvoření De natura rerum – O povaze věcí De ecclesiasticis officiis – O církevních úřadech Etymologiarum libri viginti – O významu slov Chronica maiora – Velké kroniky Sententiarum libri tres – Tři knihy sentencí Synonymorum - Synonyma Regula monachum – Mnišská řehole Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum- Dějiny gótských, vandalských a suévských králů In libros Veteris ac Novi Testamenti prooemia – Předmluvy ke knihám Starého a Nového zákona Questiones in vetus testamentum – Otázky o Starém zákoně