ISIDORUS
Úvodní slovo Drukuj
piątek, 25 marca 2005, 0:00
Dodał: (Admin)
My kteří vytváříme tento Portál chceme svou prací přispívat k rozvoji katolického rozměru českého internetu věříme a s pevnou vírou vyznáváme všechny jednotlivé pravdy, jež jsou obsaženy v Nicejsko-Cařihradském vyznání víry.

Věříme též pevnou vírou ve vše, co je obsaženo v Božím slově psaném i předávaném a co církev předkládá k věření jako Bohem zjevené buď formou slavnostního prohlášení, nebo formou řádného a univerzálního magistéria. Pevně přijímáme a uznáváme také všechny jednotlivé pravdy nauky o víře a mravech, které církev předkládá definitivním způsobem. S oddanou podřízeností vůle i rozumu přijímáme rovněž učení, které hlásá římský biskup nebo kolegium biskupů při výkonu autentického magistéria, i když tyto nauky nemíní vyhlásit zvláštním úkonem za definitivní.

Členové redakce: Mgr Tomasz Kaniewski hlavní redaktor projektu absolvent teologické fakulty Karlovy Univerzity Jakub Sowinski redaktor české sekce student teologie Papežské Teologické Fakulty ve Wroclavi bc. Vladimír Kružík redaktor, korektor Tomáš Navrátil redaktor, korektor

Externí dopisovatele a korektoři: Jan Lipšanský Ilona Sovová Názory vyjádřené čtenáři v diskuzích nebo komentářích článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce Portálu svatého Isidora.