ISIDORUS
"Boże młyny - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim" Drukuj
wtorek, 5 maja 2009, 0:00
Dodał: (Admin)
Dnia 5. maja b.r. organizator i pomysłodawca wystawy "Boże młyny - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim" ks. prof. nadzw. Tadeusz Fitych powierzył naszemu Stowarzyszeniu opiekę nad Wystawą oraz jej propagowanie w środowisku kulturalnym w Polsce, Czechach i innych krajach.

W związku z powyższym zostało otwarte biuro wystawy oraz strona internetowa www.Boze-Mlyny.eu za pośrednictwem której istnieje możliwość bliższego zapoznania się z Wystawą oraz jej wypożyczenie do własnego ośrodka kultury, parafii czy sali wystawowej. Realizacja tak wielkiego dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego nasze Stowarzyszenie postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem Profesorem wystąpić do Państwa o dary finansowe na organizację tej wystawy za pośrednictwem konta bankowego naszego Stowarzyszenia. Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie kosztów za pośrednictwem księgowości naszego Stowarzyszenia. Ofiarodawcy proszeni są o kierowanie darów pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia nr konta 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 Fortis Bank oddział we Wrocławiu z koniecznym dopiskiem : "Na wystawę Boże Młyny". Otrzymane dary zostaną rzetelnie zaksięgowane, jako dary na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo rozliczone. Istnieje możliwość zaprezentowania Ofiarodawcy na tablicy sponsorów Wystawy.

Wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym Ofiarodawcom i Sponsorom składamy serdeczne Bóg zapłać!

KONTAKT: Biuro Wystawy "Boże Młyny" skr. poczt. 59 57-350 Kudowa-Zdrój tel. 074 / 662 20 01 e-mail: biuro@boze-mlyny.eu