ISIDORUS
Legitymacje prasowe Isidorus.Net Drukuj
piątek, 2 października 2009, 23:58
Dodał: (Admin)
Od listopada 2009 roku wydajemy członkom naszej redakcji oraz osobom współpracującym legitymacje prasowe. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na ich temat i dane pozwalające na ich weryfikację.

Legitymacje posiadają wszyscy członkowie redakcji. Legitymację może otrzymać także każdy aktywny członek rady merytorycznej na własny wniosek. Koszt wyrobienia legitymacji wynosi 12 zł. Legitymacja wydawana jest na okres 1 roku (pierwsza legitymacja jest ważna od 1.11.2009 do 31.12.2010 r.). Do czego może przydać się legitymacja prasowa „Isidorus.Net”? Legitymacja potwierdza, że dana osoba jest współpracownikiem a zarazem reprezentantem redakcji Portalu Świętego Izydora - Patrona Internetu i Internautów „Isidorus.Net”. Na prośbę rozmówcy dziennikarz „Isidorus.Net” jest zobowiązany okazać legitymację podczas przeprowadzania wywiadu lub zbierania materiałów do artykułu. Legitymacja umożliwia bezpłatny wstęp do wielu współpracujących z nami instytucji kultury oraz wstęp na imprezy, spotkania, wystawy itp. organizowane przez instytucje kościelne i chrześcijańskie. W przypadku imprez wymagających akredytacji, legitymacja potwierdza tożsamość osoby, dla której redakcja uzyskała akredytację. Jak wygląda legitymacja Portalu „Isidorus.Net”? Każda legitymacja jest drukowana dwustronnie w kolorze, ma format 90×50 mm i jest laminowana. Każda legitymacja zawiera: * imię i nazwisko dziennikarza * wyraźną fotografię twarzy * odręczny podpis redaktora naczelnego Portalu Isidorus.Net * numer legitymacji (zaczynający się od litery R w przypadku członków redakcji i litery W w przypadku współpracowników) * datę ważności * numer ISSN naszego tytułu prasowego * kontakt z redakcją Jak zweryfikować autentyczność legitymacji? Legitymacja jest ważna wyłącznie, jeśli zawiera odręczny podpis redaktora naczelnego oraz numer ISSN czasopisma (1803-1285) oraz unikalny numer. Aby zweryfikować autentyczność legitymacji należy skontaktować się z redakcją (redakcja@isidorus.net) lub bezpośrednio z redaktorem naczelnym (tomasz.kaniewski@isidorus.net) i podać nazwisko osoby na którą wystawiona jest legitymacja oraz numer legitymacji. Rozmówca ma też prawo zweryfikować tożsamość dziennikarza porównując dane z legitymacji z danymi z dowodu osobistego.

Osoby, które wyrażą chęć otrzymania legitymacji prasowej są proszone o kontakt z redaktorem naczelnym Portalu: tomasz.kaniewski@isidorus.net

Opłatę za legitymację należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia: Fortis Bank Polska, O/Wrocław 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 tytułem: Legitymacja prasowa dla imię i nazwisko