ISIDORUS
10 134 625 osób przekazało 1% podatku Drukuj
czwartek, 29 grudnia 2011, 21:05
Dodał: (Admin)
Wg stanu na 15 września 2011 r. łączna kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2010 r. wyniosła 400,2 mln zł i stanowiła 0,67% podatku należnego.

Podatnicy składający zeznanie: PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 383,4 mln zł, tj. 0,68% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-38 – przekazali 8,8 mln zł, tj. 0,77% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach, PIT-28 i PIT-39 – 8,0 mln zł i stanowiła 0,50% podatku należnego wykazanego w tych zeznaniach. Prezentowany podział jest wynikiem stosowanej klasyfikacji dochodów budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2010 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 10 134 625 osób, tj. ponad 38% ogółu podatników. Liczba podatników (wnioskodawców) wg poszczególnych zeznań przedstawia się następująco: 9 756 067 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37, 187 761 osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38, 190 797 osób, tj. 23% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28 i PIT-39.

żródło: Ministerstwo Finansów