ISIDORUS
Katechetický kurz 2009-2011 Drukuj
piątek, 22 maja 2009, 15:47
Dodał: (Admin)
Katolická teologická fakulta ve spolupráci s Katechetickým střediskem vyhlašuje nový dvouletý Katechetický kurz. Program je koncipován jako vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti školního věku, mládež a dospělé.

Kurz bude realizován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9.00 hodin do 16.00 hodin v sídle Katolické teologické fakulty UK v Praze 6 (Thákurova 3). Podmínky k přijetí jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; přijatý křest a biřmování; podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce. Poplatek za jeden rok je stanoven na 6.000,- Kč za jednoho účastníka. V pražské arcidiecézi se předpokládá, že se do kurzu budou hlásit především (ovšem nikoliv výhradně) kandidáti vybraní a vyslaní svými farnostmi, které jim též uhradí kurzovné. Přihlášku je nutno podat studijnímu oddělení Katolické teologické fakulty UK nejpozději do 31.7.2009. Podrobnosti najdete na webových stránkách fakulty.