ISIDORUS
Katechetický kurz 2008-2010 Drukuj
środa, 30 kwietnia 2008, 16:00
Dodał: (Admin)
Katolická teologická fakulta ve spolupráci s Katechetickým střediskem vyhlašuje nový dvouletý Katechetický kurz.

Program je koncipován jako dvouletý vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí pro katechety a učitele náboženství se zaměřením na děti školního věku, mládež a dospělé. Kurz bude realizován prezenční formou v sobotu, obvykle jednou za 14 dní od 9:00 do 16:00. Součástí kurzu jsou řízené katechetické praxe. Podmínky k přijetí jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; přijatý křest a biřmování; podaná přihláška s doporučením příslušného duchovního správce. Přihlášku je nutno podat na formulářích, které naleznete zde, studijnímu oddělení KTF UK nejpozději do 31. 7. 2008. Farnosti pražské arcidiecéze mají osobám, které do kurzu vysílají, účastnický poplatek uhradit. Ekonomicky slabé farnosti mohou požádat o dotaci na tento účel Arcibiskupství pražské. Bližší informace naleznete ZDE