ISIDORUS
Na Svatém Hostýně bude založena mládežnická organizace tradičních katolíků Drukuj
niedziela, 7 września 2008, 17:34
Dodał: Vladimír Kružík (vkruzik)
Dne 13.09.2008 se uskuteční pouť katolické tradice na Svatý Hostýn, která vyvrcholí mší svatou v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebrovanou podle misálu z roku 1962 (tzv. tridentský ritus)

Juventutem je celosvětové mládežnické katolické hnutí shromažďující mladé věřící 16 zemí světa ze všech kontinentů, kteří čerpají z římských tradic Církve a tradiční latinské (tridentské) liturgie V sobotu 13. září 2008 se uskuteční pouť katolické tradice na Sv. Hostýn pod vedením kněze ostravsko-opavské diecéze P. Marcela Tesarčíka a zároveň při této příležitosti proběhne první setkání mladých věřících, kteří zde založí českou pobočku mezinárodní sítě Juventutem, která shromažďuje mladé katolíky toužící čerpat z římských tradic Církve a tradiční katolické (tridentské) liturgie. Poutní průvod bude vycházet v 11.00 hodin z dolního parkoviště v Bystřici pod Hostýnem, po cestě na Svatý Hostýn se budou věřící modlit růženec a další modlitby. Ve 14.00 hodin bude v poutní bazilice následovat mše svatá podle tridentského ritu. Mladí věřící z Juventutem tvoří jedno celosvětové modlitební společenství a členové přijímají tři duchovní závazky: 1. každý den se pomodlit určenou modlitbu za posvěcení mládeže, 2. jednou za týden adorovat Ježíše Krista přítomného v Eucharistii, 3. minimálně jednou za rok se zúčastnit tradiční mše svaté podle misálu 1962, vyzpovídat se a zúčastnit se ve jménu Juventutem nějaké duchovní, charitativní nebo pro-life akce. Vzhledem ke vzdálenostem, které mezi jednotlivými členy často jsou, využívají k udržování kontaktu mezi sebou internet a místní skupinky na úrovni národů, diecézí nebo měst se s různou pravidelností scházejí při setkáních spojených s tradiční mší svatou, katechezí kněze, nebo sledování dobrého filmu či jinou vhodnou aktivitou. Přípravná skupina hnutí Juventutem není organizátorem této pouti, podílí se ale organizačně na její přípravě. Pro bližší informace prosím kontaktujte: info@juventutem.cz , www.juventutem.cz Bc. Vladimír J. Kružík, tel. 776 070 850