ISIDORUS
Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena Drukuj
piątek, 11 kwietnia 2008, 16:57
Dodał: (Admin)
Statutární město Opava vyhlašuje Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena. Tento hudební skladatel zemřel v říjnu 2007. Soutěž je určena mladým varhaníkům a proběhne od 11. do 25.10.2008. Uzávěrka přihlášek je už 16.5.
Petr Eben
Petr Eben
Organizace soutěže: I. kategorie: je určena všem kandidátům z České a Slovenské republiky, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení 26 let (s dovršením k 11.10.2008) a kteří nestudují nebo nestudovali varhanní obor na školách s profesionálním zaměřením typu konzervatoří, středních a vysokých hudebních škol apod. Soutěž je dvoukolová – na nástroji v Knihovně Petra Bezruče. II. kategorie: pro kandidáty profesionální formace v oboru hry na varhany, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 19 let (s dovršením ke 14.10.2008). Soutěž je dvoukolová – na nástroji v Knihovně Petra Bezruče. Tato kategorie je přístupná kandidátům ze všech zemí. III. kategorie: týká se kandidátů profesionální formace v oboru hry na varhany, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 26 let (s dovršením k 20.10 2008). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Svatého Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo). Kategorie je otevřena pro uchazeče ze všech zemí. Kandidáti splňující podmínky k účasti v nižší kategorii se mohou zúčastnit soutěže ve vyšší kategorii, mohou však soutěžit pouze v jedné kategorii a musí splnit věkovou podmínku. Předsedou poroty pro I. a II. kategorii je Petr Rajnoha, pro III. kategorii Halgeir Schiager (Norsko). Přihlášky, svou fotografii v pasovém formátu a kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku ve stanoveném termínu zašlou zájemci na některou z adres v kontaktu. Kontakt: Církevní konzervatoř Opava Beethovenova 1 746 01 tel./fax.: + 420 553 714 257 + 420 553 714 307 e-mail: organ@konzervator.cz web.: http://www.konzervator.cz/organ Číslo účtu: 27-5786940207/0100 Variabilní symbol: datum narození (v posloupnosti den, měsíc, rok) Více informací o soutěži: Eva Koníková tel.: + 420 553 714 257 (organizace soutěže) mob.: + 420 731 625 797 PhDr. Jiří Čech mob.: + 420 736 113 844 (soutěžní program) V příloze naleznete přihlášku.