ISIDORUS
Internetové stránky Apoštolského stolce v latině Drukuj
poniedziałek, 12 maja 2008, 0:05
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Před několika dny internetové stránky Apoštolského Stolce byly rozšířený o "nový" jazyk. Latina, o kterou se stránky rozšířily je oficiálním a úředním jazykem Katolické církve a Vatikánského státu.
Snímek papeže z hlavní strany
Snímek papeže z hlavní strany
www.vatican.va
Na hlavní straně www.vatican.va, kromě dosavadních odkazů, na italské, španělské, německé, francouzské a portugalské stránky přibyl odkaz pro latinu. Nové strany nejsou pouhým překladem, nýbrž obsahují originální, církevní dokumenty zařazený do následujících kategorií: Papeže, Svatá bible, Katechizmus, Kanonické právo, II. Vatikánský koncil a Římska kurie. Stránky zatím sahají do papeže Jana XXIII. (1958-63). Jejích obsah je pomocí především pro kanonisty, biblisty a ostatní, kteří potřebují přístup k originálním dokumentům nebo pochybují o kvalitě jejich překladů.