ISIDORUS
Istota Człowieka i Tyś - ksiedzu Jerzemu Popiełuszce Drukuj
sobota, 8 sierpnia 2009, 10:19
Dodał: Anna Kenig-Kacperska (annadanuta)
Moje inne wiersze
I S T O T A C Z Ł O W I E K A CIAŁO i DUSZA DUSZA i CIAŁO I czy to wszystko? I czy nie za mało? ISTOTA CZŁOWIEKA ! Tak brzmi odpowiedź ISTOTĄ człowieka Korna dobra spowiedź ISTOTĄ człowieka Iść drogą prawości Kroczyć za Mistrzem Znaleźć się w WIECZNOŚCI. ISTOTĄ człowieka Pojąć Słowa Jego Miłość nieść innym Pomoc dać bliźniemu. ISTOTĄ człowieka Zaznać ŁASKI Pana Komunią się karmić Jak wodą źródlaną. ISTOTA CZŁOWIEKA TAK brzmi odpowiedź ISTOTĄ człowieka Zaznać BOGA w sobie.

1999.06.03.z cyklu „ W drodze” Boże Ciało. Człuchów. Anna Kenig-Kacperska. Z tomiku „ W blasku świec” 2002r.

T Y Ś … Księdzu Jerzemu Popiełuszce TYŚ, co z krzyżem Dla krzyża I u krzyża stałeś Choć TWE umęczone Złożono do grobu. I modlitwy głośne , do białego świty Ty nam Zmartwychwstałeś!!! Bo ten ranek Co dla Ciebie wschodził Dla nas stal się plonem Wielce nam obrodził JEST światłem w ciemności Obecnego bytu.

Człuchów.kwiecień.1990r. Anna Kenig-Kacperska z tomiku „ W blasku świec”2002r.