ISIDORUS
Wierzę w Boga (Skład Apostolski) Drukuj
piątek, 11 kwietnia 2008, 1:18
Dodał: (Admin)
Symbol Apostolski (łac. Credo, potocznie Skład Apostolski) jest krótkim zbiorem podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, którego istotne stwierdzenia pochodzą z czasów apostolskich, zaś forma aktualna z początków VI wieku. Nie wiemy kto ułożył Symbol Apostolski w formie współcześnie nam znanej. W IV w. pojawiło się w Kościele Zachodnim przekonanie, że apostołowie przed rozejściem się na cały świat ułożyli wspólne wyznanie wiary, które miało stanowić jednolitą bazę ich nauczania oraz regułę wiary dla całego Kościoła. Świadkiem tej tradycji jest Ambroży z Mediolanu, który w dziele "Explanatio symboli ad initiandos" (Epist. XLII, PL 16,1174) akcentuje zbieżność liczby apostołów z ilością artykułów wiary. W VI w. pojawia się nawet przekonanie, że każdy z apostołów był autorem jednego z 12 artykułów "Credo". Pełen tekst Składu Apostolskiego spotykamy po raz pierwszy u Cezarego z Arles (+542).

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen