ISIDORUS
Krótka Droga Krzyżowa Drukuj
piątek, 11 kwietnia 2008, 0:00
Dodał: (Admin)
Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w "Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego " wydanym we Fryburgu, 1941 r.

Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Stacja I - Jezus na śmierć skazany Niech każde Jezu, me cierpienie Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie. Stacja II - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje Jezu, niech ciężar krzyża Twego Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego. Stacja III - Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem Chociaż ciężkim krzyżem obciążony Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony. Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie Udziel mi w dobrym wytrwanie. Stacja V - Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu, Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu. Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi Twoje Jezu, skrwawione Oblicze Pragnę czcić przez całe życie. Stacja VII - Jezus po raz drugi upada pod krzyżem Za ciężkie moje przewinienia Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia. Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty Niech twoje Jezu, słowa pociechy Milsze mi będą nad wszelkie uciechy. Stacja IX - Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem Jezu, za grzechy serdecznie żałuję Poprawę życia mego obiecuję. Stacja X - Jezus z szat obnażony Jezu, haniebnie z szat obnażony, Bądź za to stokroć uwielbiony. Stacja XI - Jezus do krzyża przybity Przez Twe do krzyża przybicie, Daj, Jezu grzechów obmycie. Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu Jezu na krzyżu umierający Bądź przy mnie konającym. Stacja XIII - Jezus z krzyża zdjęty Maryjo, Ciebie proszę Niech Jezusa w sercu noszę. Stacja XIV - Jezus do grobu złożony Jezu zamknięty w grobie Oddaje się całkiem Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!