ISIDORUS
Litania do Miłosierdzia Bożego Drukuj
piątek, 11 kwietnia 2008, 0:00
Dodał: (Admin)
Poniżej przedstawiamy dwie różne wersje litanii.
Jezu Ufam Tobie
Jezu Ufam Tobie
Wersja I Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. W. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. (Ps 144,9) O. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będziemy. (Ps 88,2) Módlmy się: Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen. Wersja II Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. W.Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2). K: Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. W: Amen.