ISIDORUS
Królowo nieba, wesel się Drukuj
piątek, 11 kwietnia 2008, 0:00
Dodał: (Admin)
W okresie wielkanocnym

Królowo nieba, wesel się, alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, alleluja! Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja! Módl się za nami do Boga, alleluja! W: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja! O: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja! Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.