ISIDORUS
Anděl Páně Drukuj
sobota, 12 kwietnia 2008, 17:13
Dodał: (Admin)
Je tradiční katolickou modlitbou. Modlí se třikrát za den - ráno (v 6:00), odpoledne (v 12:00) a večer (v 18:00). Na mnoha místech dodnes vyzývá k modlitbě zvonění na zvonici. Při společné nedělní modlitbě Anděle Páně se na náměstí svatého Petra ve Vatikáně scházejí stovky věřících, kde k nim tradičně hovoří papež a dává jim na závěr svoje požehnání.
Ikona zvěstování
Ikona zvěstování
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala z Ducha svatého.         Zdrávas Maria,... Maria řekla: Jsem služebnice Páně, at´ se mi stane podle tvého slova.         Zdrávas Maria,... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.         Zdrávas Maria,... C: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, O: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. V: Amen.