ISIDORUS
Růženec Drukuj
sobota, 12 kwietnia 2008, 17:36
Dodał: (Admin)
Je významnou a tradiční pobožnosti římsko-katolické církve. Rozjímá se v ní nad některými tajemstvími (událostmi) ze života Ježíše Krista a Panny Marie. Původ růžence je spojený se sv. Dominikem. Jedná se o rozjímavou (meditativní) modlitbu.
Růženec
Růženec
Začíná úvodním vyznáním Apoštolské víry, jedním Otče nás a třech modliteb Zdrávas Maria , do kterých se přidávají za jméno Ježíš tři božské ctnosti. Úvod, podobně jako každé tajemství končí Oslavou Nejsvětější Trojice. Pak následuje pět desátků a celý růženec je pak zakončen modlitbou Zdrávas Královno. Desátek růžence se skládá z Otčenáše, pak následuje desetkrát Zdrávas Maria, do které se za jméno Ježíš obvykle vkládá se text tajemství (např. Ježís, který Tě korunoval). Růženec tvoří čtyři části a každou z nich pět tajemství. Radostná tajemství  1. Zvěstování Panně Marie  2. Navštívení svaté Alžběty  3. Narození Pána Ježíše  4. Uvedení Ježíše do chrámu  5. Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě Tajemství světla  1. Ježíšův křest v Jordánu  2. Svatba v Káně  3. Hlásání Božího království  4. Proměnění na hoře Tábor  5. Ustanovení Eucharistie Bolestná tajemství  1. Modlitba a smrtelná úzkost v Getsemanské zahradě  2. Bičování  3. Korunování trním  4. Nesení kříže  5. Ukřižování a smrt Pána Ježíše Slavná tajemství  1. Zmrtvýchvstáni  2. Nanebevstoupení Pána Ježíše  3. Seslání Ducha svatého na apoštoly  4. Nanebevzetí Panny Marie  5. Korunování Panny Marie v nebi