ISIDORUS
Raduj se, Královno nebeská Drukuj
piątek, 18 kwietnia 2008, 22:30
Dodał: Anna Zavadilová (Agata)
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja, z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: u něho za nás oroduj, aleluja.

K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. K: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. L: Amen.