ISIDORUS
Modlitba Benedikta XVI. na Ground Zero Drukuj
poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 0:25
Dodał: (Admin)
Bože lásky, slitování a uzdravení, shlédni na nás, lid pocházející z nejrůznějších náboženství a tradic, který se dnes shromáždil na tomto místě nezměrného násilí a bolesti.
Prosíme tě, uděl ve své dobrotě věčné světlo a pokoj všem, kdo zde zemřeli – hrdinným záchranářům: hasičům a policistům, pracovníkům pohotovostní služby a přístavní správy; též všem nevinným lidem, kteří se stali obětí této tragédie jen proto, že zde pracovali či sloužili právě 11. září 2001. Pro tvé slitování tě prosíme: uzdrav ty, kdo zde v onen den utrpěli zranění a přišli o zdraví. Zhoj také bolest truchlících rodin a všech, kdo při této tragédii ztratili své blízké. Posiluj, je, aby s odvahou a nadějí dokázali dále žít. Vzpomínáme také na ty, kdo byli toho dne zabiti nebo zraněni v Pentagonu a v Shanksvillu. Naše srdce se s nimi sjednocuje a do svých modliteb zahrnujeme i jejich bolest a utrpení. Bože pokoje, vlij svůj pokoj do našeho násilného světa: pokoj do srdcí všech lidí i mezi všechny národy na zemi. Ke svým cestám lásky obrať všechny, jejichž srdce a duše jsou stravovány nenávistí. Bože porozumění, zdrceni nezměrností této tragédie, tváří v tvář dalším hrůzným událostem hledáme u tebe světlo a vedení. Dej, aby ti, jejichž životy zde byly ušetřeny, žili způsobem, v němž oběti této katastrofy dostanou smysl. Uděl nám svou útěchu, posiluj nás v naději a daruj nám moudrost a odvahu neúnavně usilovat o svět, v němž mezi národy i ve všech srdcích vládne pravý pokoj a láska. Přeložil Mgr. Jiří Gračka