ISIDORUS
Bliźni Drukuj
piątek, 6 czerwca 2008, 23:06
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)


Ty nauczyłeś nas miłować, Pokazałeś jak to czynić. Miłowałeś wszystkich ludzi I byłeś ze wszystkimi. Kiedy Łazarz zasnął wiecznie W Twoim oku łza krążyła Lecz dlatego, że kochałeś Pozwoliłeś mu zmartwychwstać. A gdy kobieta cudzołożyła Ty jej potępić nie chciałeś Ukazałeś jej świętości Drogę, bez grzechu, w miłości. Drogi Jezu, spraw bym umiał Kochać wszystkich swoich bliźnich. A tych, których tak miłuję Pobłogosław i bądź z nimi.