ISIDORUS
Krzyż Drukuj
piątek, 6 czerwca 2008, 23:42
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)


Krzyż... drewniany... wysoko ustawiony... Na wzgórzu mym stoi, ja w niego wpatrzony. Na nim Jezus. Smutny... zmęczony... Pod krzyżem ja klęczę na starym, spróchniałym klęczniku. Głowę spuściłem, wzrok w ziemię wbiłem, ręce złożyłem jak do modlitwy prawdziwej. Wokół cisza, gdzieś pies gospodarza szczeka, gdzieś krowa na pastwisku ryczy, ptak świergocze z drzewa. A ja klęczę w ciszy, słowa nie wypowiem. Zabrakło radości, nie ma miłości, tylko łzy w oczach stanęły, świat cały zasłoniły. Ty milczysz, ja milczę. Pustka ogarnia mnie zewsząd. Sam tu jestem... Sam tu byłem... Teraz Ty jesteś ze mną.