ISIDORUS
Apoštolské vyznání víry Drukuj
czwartek, 10 kwietnia 2008, 0:00
Dodał: (Admin)
Apoštolské vyznání (též Apoštolský symbol) je základním vyznání křesťanské víry v západní církvi. Vznikalo mezi 2. a 9. stoletím. Podle legendy apoštolové sepsali toto vyznání desátého dne po Ježíšově nanebevstoupení. Ač lze o původu této legendy pochybovat, přesto jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství již v době apoštolů, takže se lze domnívat, že počátky tohoto vyznání opravdu sahají do doby na konci 1. století.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Trpěl pod Ponciem Pilátem, Ukřižovám umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, Vstoupil na nebesa, Sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud přijde soudit živéi mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, Společenství svatých, odpuštění hříchů, Vzkříšení těla a život věčný. Amen