ISIDORUS
Sędzia Drukuj
niedziela, 29 czerwca 2008, 22:48
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)


Sądzić chciałbym wszystkich, sędzią być dla innych, czyny ich osądzam, gesty, wygląd, zachowanie, lecz czy mam ku temu prawo? Ty, Boże, nie zsyłasz kary na tych, co źle czynią, na tych co inaczej wyglądają, więc dlaczego ja miałbym karać? Ty, Boże, piorunami nie rzucasz w grzesznika, który właśnie zgrzeszył. Ty, Boże, nikogo nie uderzasz, więc dlaczego ja ich biję? Spraw bym nie był sędzią, bym nie wyręczał Twojej sprawiedliwej ręki. Spraw by na pierwszym miejscu przebaczenie zawsze było.