ISIDORUS
Gorzkie Żale Drukuj
niedziela, 22 lutego 2009, 17:49
Dodał: (Admin)
1. Gorzkie żale przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie. 2. Rozpłyńcie się, me źrenice, * Toczcie smutnych łez krynice.

3. Słońce, gwiazdy omdlewają, * Żałobą się pokrywają. 4. Płaczą rzewnie Aniołowie, * A któż żałość ich wypowie? 5. Opoki się twarde krają, * Z grobów umarli powstają. 6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje! 7. Na ból męki Chrystusowej * Żal przejmuje bez wymowy. 8. Uderz, Jezu, bez odwłoki * W twarde serc naszych opoki! 9. Jezu mój, we krwi ran swoich * Obmyj duszę z grzechów moich! 10. Upał serca swego chłodzę, * Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

>>> Część I * Część II * Część III <<<Część I /Tę część Gorzkich Żali odprawia się w I i IV Niedzielę Wielkiego Postu/

INTENCJA Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować ją będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu, za nas bolejącemu, ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. HYMN 1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; * Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, * Me serce mdleje. 2. Pana świętości uczeń zły całuje, * Żołnierz okrutny powrozmi krępuje! * Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * Na śmierć wydaje. 3. Bije, popycha tłum nieposkromiony, * Nielitościwie z tej i owej strony, * Za włosy targa: znosi w cierpliwości * Król z wysokości. 4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie * Serca kochanie. 5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości * Dla Twej miłości! LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM 1. Jezu, na zabicie okrutne, * Cichy Baranku od wrogów szukany, * Jezu mój kochany! 2. Jezu, za trzydzieści srebrników * Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, * Jezu mój kochany! 3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, * Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, * Jezu mój kochany! 4. Jezu, na modlitwie w Ogrójcu * Strumieniem potu krwawego zalany, * Jezu mój kochany! 5. Jezu, całowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wydany, * Jezu mój kochany! 6. Jezu, powrozami grubymi * Od swawolnego żołdactwa związany, * Jezu mój kochany! 7. Jezu, od pospólstwa zelżywie * Przed Annaszowym sądem znieważany, * Jezu mój kochany! 8. Jezu, przez ulice sromotnie * Przed sąd Kajfasza za włosy targany, * Jezu mój kochany! 9. Jezu, od Malchusa srogiego * Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, * Jezu mój kochany! 10. Jezu, od fałszywych dwóch świadków * Za zwodziciela niesłusznie podany, * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zelżony i pohańbiony. * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! * Boże nieskończony! ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ 1. Ach! Ja Matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna. * Miecz me serce przenika. 2. Czemuś, Matko ukochana, * Ciężko na sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz? 3. Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, * Mówić nie mogę z żałości, * Krew mi serce zalewa. 4. Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz? 5. Widzę, że Syn ukochany * W Ogrójcu cały zalany * Potu krwawym potokiem. 6. O Matko, źródło miłości, * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z sobą płakać. Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

*** *** ***


Część II /Tę część Gorzkich Żali odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu/

INTENCJA W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny. HYMN 1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, * Jako dla ciebie sobie nie folguje. * Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy, * Złość twoja męczy. 2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, * Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; * Dla białej szaty, którą jest odziany, * Głupim nazwany. 3. Za moje złości grzbiet srodze biczują; * Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują * Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody * Zdrój żywej wody. 4. Pycha światowa niechaj, co chce, wróży, * Co na swe skronie wije wieniec z róży, * W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony, * Jest ozdobiony! 5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości! LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM 1. Jezu, od pospólstwa niewinnie * Jako łotr godzien śmierci obwołany, * Jezu mój kochany! 2. Jezu, od złośliwych morderców * Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, * Jezu mój kochany! 3. Jezu, pod przysięgą od Piotra * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, * Jezu mój kochany! 4. Jezu, od okrutnych oprawców * Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany, * Jezu mój kochany! 5. Jezu, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, * Jezu mój kochany! 6. Jezu, w białą szatę szydersko * Na większy pośmiech i hańbę ubrany, * Jezu mój kochany! 7. Jezu, u kamiennego słupa * Niemiłosiernie biczmi wysmagany, * Jezu mój kochany! 8. Jezu, przez szyderstwo okrutne * Cierniowym wieńcem ukoronowany, * Jezu mój kochany! 9. Jezu, od żołnierzy niegodnie * Na pośmiewisko purpurą odziany, * Jezu mój kochany! 10. Jezu, trzciną po głowie bity, * Królu boleści, przez lud wyszydzany, * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony. * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! * Boże nieskończony! ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ 1. Ach, widzę Syna mojego * Przy słupie obnażonego, * Rózgami zsieczonego! 2. Święta Panno, uproś dla mnie, * Bym ran Syna Twego znamię * Miał na sercu wyryte! 3. Ach, widzę jako niezmiernie * Ostre głowę rani ciernie! * Dusza moja ustaje! 4. O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego, * Podzielże ze mną mękę! 5. Obym ja, Matka strapiona, * Mogła na swoje ramiona * Złożyć krzyż Twój, Synu mój! 6. Proszę, o Panno jedyna, * Niechaj krzyż Twojego Syna * Zawsze w sercu swym noszę! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
*** *** ***

Część III /Tę część Gorzkich Żali odprawia się w III Niedzielę Wielkiego Postu i w Niedzielę Palmową/

INTENCJA W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił; prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. HYMN 1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości. 2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, * Sromotne drzewo na ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, * Jęczy i stęka. 3. Okrutnym katom posłuszny się staje, * Ręce i nogi przebić sobie daje, * Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca drogi! 4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, * Aby na tobie dłużej nie wisiało! * My je uczciwie w grobie położymy, * Płacz uczynimy. 5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, * Dla Twej miłości! 6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności * Za Twe obelgi, męki, zelżywości, * Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, * Cierpiał bez winy! LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM 1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie * Jako złoczyńca z łotry porównany, * Jezu mój kochany! 2. Jezu, przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, * Jezu mój kochany! 3. Jezu, srogim krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, * Jezu mój kochany! 4. Jezu, do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, * Jezu mój kochany! 5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów * Na drzewie hańby ukrzyżowany, * Jezu mój kochany! 6. Jezu, od stojących wokoło * I przechodzących szyderczo wyśmiany, * Jezu mój kochany! 7. Jezu, bluźnierstwami od złego, * Współwiszącego łotra wyszydzany, * Jezu mój kochany! 8. Jezu, gorzką żółcią i octem * W wielkim pragnieniu swoim napawany, * Jezu mój kochany! 9. Jezu, w swej miłości niezmiernej * Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, * Jezu mój kochany! 10. Jezu, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany, * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zmęczony i krwią zbroczony. * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! * Boże nieskończony! ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ 1. Ach, Ja Matka boleściwa, * Pod krzyżem stoję smutliwa, * Serce żałość przejmuje. 2. O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrząc na krzyż żałośliwie, * Płaczę z Tobą rzewliwie. 3. Jużci, już moje Kochanie * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram! 4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * Dzielić się Twoją żałobą * Śmierci Syna Twojego. 5. Zamknął słodką Jezus mowę, * Już ku ziemi skłania głowę, * Żegna już Matkę swoją! 6. O Maryjo, Ciebie proszę, * Niech Jezusa rany noszę * I serdecznie rozważam. Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, * Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!