ISIDORUS
Zahájení synody: ''Bůh není soukromou záležitostí!'' Drukuj
niedziela, 2 października 2005, 22:55
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Slavnostní mší svatou zahájil papež Benedikt XVI. biskupskou synodu svolanou jeho předchůdcem, služebníkem Božím Janem Pavlem II. Během kázání bylo možné slyšet tvrdá slova západního patriarchy na téma odstraňování Boha ze života společnosti a odsouvání ho pouze do soukromé sféry.
Papež Benedikt XVI.
Papež Benedikt XVI.
„Chceme být pány stvoření v první osobě a mít na ně výlučné právo. Chceme neomezeně vlastnit svět i náš život. Bůh je pro nás překážkou. Stává se jen zbožnou frází, nebo je úplně odsunutý z života společnosti, který tím ztrácí všechen smysl,“ řekl Benedikt XVI. Mimo to dodal, že člověk který se stává svým pánem i pánem světa zapomíná na spravedlnost a vyzdvihuje pouze samovůli a egoismus. Připomněl také církvi a světu, že na konci věků nás čeká soud, který hrozí církvi v Evropě, Evropě i západu obecně… Mši v latině sloužilo s papežem 62 kardinálů včetně 7 patriarchů, 59 arcibiskupů, 123 biskupů a 40 kněží. Hlavním plodem biskupské synody má být Vatikánem ohlášený pracovní dokument (Instrumentum laboris). Bude velmi obsáhlý a má obsahovat témata požadované místními episkopáty, jako úbytek účastníků nedělních mší, vzrůst počtu věřících připadajících na jednoho kněze, banalizace a zubožení liturgie a nezájem velkého počtu katolíků o svátost smíření. Práce synody začne zítra ráno, zároveň s velkým protiteroristickým cvičením, které se koná v Římě. Na synodu, která má trvat nejbližší tři týdny, přicestovali biskupové z celého světa.