ISIDORUS
Biskupská synoda jednala o otázkách společného rozhřešení Drukuj
niedziela, 9 października 2005, 22:59
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Biskup je "strážce" eucharistie a musí zajistit, aby se "všeobecné rozhřešení" užívalo pouze ve velmi specifických případech, říká Vatikán. Stanovisko zaznělo na biskupské synodě, která v těchto dnech probíhá ve Vatikánu.
Kard. Giovanni Battista Re
Kard. Giovanni Battista Re
AFP
Kardinál Giovanni Battista Re, prefekt Kongregace pro biskupy, stanovisko zdůraznil v projevu adresovaném biskupské synodě. Kardinál mluvil o odpovědnosti biskupů jako těch, kdo musí zajistit "důstojné a vhodné slavení mše". "Je důležité věnovat zvláštní pozornost účasti věřících na nedělních bohoslužbách a postarat se o to, aby slavení eucharistie bylo řádné a krásné." Kardinál Re také vyzývá k výchově k obrácení, které pramení z eucharistie. Biskup musí podporovat časté využívání individuálního vyznání hříchů. Musí dbát na to, aby všeobecné nebo společné rozhřešení bylo připuštěno jen v ospravedlnitelných výjimkách, jak napsal v listu "Misericordia Dei" papež Jan Pavel II. Podle slov P. Johna Bartunka, která adresoval anglicky mluvícím novinářům přítomným na synodě, kardinál Re dodal: "V mnoha diecézích existuje všeobecné rozhřešení, jehož důsledkem je poškození duchovního života a ztráty smyslu pro rozpoznání hříchu." Podle P. Bartunka prefekt Kongregace pro biskupy řekl, že "věřící sami shledávají, že je tato praxe neposunuje k obrácení".