ISIDORUS
Poradní útvar EU: „Duchovní mají závazek udělovat sňatky homosexuálům“ Drukuj
środa, 25 stycznia 2006, 14:12
Dodał: (Admin)
Už nejen lékaři jsou ve svobodné a demokratické unii nuceni poradními útvary EU k jednání proti svému svědomí. Nezávislí znalci ve věcech lidských práv doporučují, aby bylo právo na homosexuální sňatek jakož i na umělý potrat považováno za důležitější než právo lékaře nebo duchovního odmítnout účast na činu, který je v rozporu s jeho světonázorem a svědomím.
I když se doporučení týká pouze případů, kdy nejsou dostupní lidé, kteří by byli ochotní tyto úkony provádět, odvolávají se autoři tohoto dokumentu na případ nizozemského úředníka, který odmítl udělit sňatek ačkoli v úřadu byli jiní ochotní tento sňatek udělit. Experti rozhodli, že ačkoli bylo možno se odvolat na právo nesouhlasu svědomí, že jakákoliv forma diskriminace na základě sexuální orientace nesmí být tolerovaná. Obdobné doporučení týkající se lékařů vydal tento útvar již dříve, kdy jim odebral právo odmítnout vykonat potrat. Nezávislí experti rozhodli, že právo na potrat a sňatek je důležitější a patří k mezinárodním právům člověka.