ISIDORUS
OSN proti klonování lidí Drukuj
środa, 9 marca 2005, 20:49
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
V úterý 8. března 2005 přijalo Generální shromáždění OSN Deklaraci o lidském klonování. Podle ní mají členské státy přijmout veškerá potřebná opatření k zákazu všech forem lidského klonování, protože jsou neslučitelné s lidskou důstojností a ochranou lidského života. Generální shromáždění hlasovalo na základě doporučení právního výboru OSN 84 hlasy pro přijetí, 34 proti (včetně ČR) a 37 se zdrželo hlasování.
Sídlo OSN v New Yorku
Sídlo OSN v New Yorku
internet
Deklarace dále žádá členské státy, aby přiměřeně chránily lidský život při použití ve vědě, aby zakázaly techniky genetického inženýrství, které mohou ohrožovat lidskou důstojnost, aby bránily vykořisťování žen ve vědě (pro klonování jsou zapotřebí ženská vajíčka) a aby v tom smyslu přijaly konkrétní národní legislativní opatření. Podle delegací, které hlasovaly pro přijetí, je Deklarace důležitým krokem k ochraně lidské důstojnosti a propagaci lidských práv a rovněž ke kompletnímu zákazu lidského klonování. Text Deklarace je jasným signálem proti neetickému výzkumu, který z lidského života dělá předmět experimentů. Několik delegací naopak prohlásilo, že hlasovaly proti deklaraci, protože termín "lidský život" by mohl být interpretován jako kompletní zákaz všech forem lidského klonování