ISIDORUS
Vatikán k nelegálnímu biskupskému svěcení v Číně Drukuj
wtorek, 5 grudnia 2006, 19:58
Dodał: (Admin)
V sobotu 2.12.2006 vydalo Tiskové středisko Apoštolského stolce oficiální sdělení k biskupskému svěcení, které ve čtvrtek 30.11.2006 přijal v Číně kněz Jan Wang Renlei bez souhlasu Apoštolského stolce.
Jan Wang Renlei
Jan Wang Renlei
"Apoštolský stolec cítí povinnost oznámit svůj postoj k biskupskému svěcení P. Jana Wang Ren-leie, které se konalo 30.11. v Sü-čou, v provincii Ťiang-su. Svatý otec přijal událost s velkým smutkem, neboť toto biskupské svěcení bylo uděleno bez papežského pověření, jinými slovy bez respektu k učení katolické církve ohledně jmenování biskupů (srov. kán. 377 § 1 Kodexu kanonického práva). Tento akt v Sü-čou je zatím posledním z nezákonných biskupských svěcení, která poškozují katolickou církev v Číně po dlouhá desetiletí, vytvářejí rozdělení v diecézním společenství a trápí svědomí duchovních i věřících. Tento sled nesmírně závažných událostí, urážejících náboženské cítění všech katolíků v Číně i ve zbytku světa, je plodem a následkem představy o církvi, která neodpovídá katolickému učení a narušuje základní principy její hierarchické struktury. Vskutku, jak objasňuje II. vatikánský koncil, 'biskupové se stávají členy biskupského sboru svátostným svěcením a hierarchickým společenstvím s hlavou a členy sboru. Přestože se Apoštolský stolec o připravovaném biskupském svěcení v diecézi Sü-čou dozvěděl na poslední chvíli, přijal všechny kroky, které krátká doba dovolovala, k zabránění činu působícímu čerstvou ránu v církevním společenství. Nezákonné biskupské svěcení je natolik objektivně závažným skutkem, že Kodex kanonického práva uvaluje přísné tresty na všechny, kteří je udělí nebo přijmou, pokud tak učiní svobodně (srv. kán. 1382 § 1 Kodexu kanonického práva). Útěchou zůstává, že navzdory minulým i přítomným obtížím si téměř všichni biskupové, kněží, řeholníci i laici v Číně uvědomují své postavení jako živých údů světové církve a udržují hluboké společenství víry a života s Petrovým nástupcem i se všemi katolickými společenstvími ve světě. Apoštolský stolec si uvědomuje krizi a utrpení duchovních, kteří jsou – jako světitelé či jako svěcenci – přinuceni aktivně se podílet na nezákonných biskupských svěceních a tak narušit katolickou tradici, kterou by v srdci chtěli věrně dodržet. Apoštolský stolec též sdílí vnitřní neklid katolických kněží, řeholníků i laiků, kteří musí přijmout pastýře, o kterém vědí, že není v plném hierarchickém společenství s hlavou kolegia biskupů nebo s dalšími biskupy ve světě. V otázce těchto biskupských svěcení Apoštolský stolec odmítá být postaven před hotovou věc. Hluboce proto lituje postupu, kterým bylo svěcení P. Wang Ren-leie vykonáno, a doufá, že se události tohoto druhu v budoucnu již nebudou opakovat." Jiří Gračka Zdroj: VIS Převzato z www.tisk.cirkev.cz