ISIDORUS
Summorum Pontificum - tridentská mše se vratí k farnostem Drukuj
sobota, 7 lipca 2007, 20:16
Dodał: (Admin)
Podle zapovědí Apoštolský stolec zveřejnil papežské motu proprio zjednodušující věrným a kněžím přístup k Mši svaté sloužené dle misálu Jana XXIII. z 1962 roku (předkoncilní tradiční latinská mše). Spolu s dokumentem Summorum Pontificum (Nejvyšší kněží) papež Benedikt XVI. zaslal biskupům dopis.

Podle textu motu proprio obvyklým způsobem slavení mše zůstává liturgie Pavla VI. z 1970 roku, ale kněží chtějící sloužit tradiční mši soukromě budou mocí sloužit ji svobodně. Ostatní věřící budou mocí se takových "soukromých" mši zúčastňovat. Tradiční mši budou moci sloužit řeholní kněží a s dovolením vyšších představených celé komunity budou moci celebrovat liturgii výhradně tradičním způsobem. Faráři jsou povinní vyhovět zapotřebí věrných na tradiční mši v týdnu a dokonce i jednu mši v neděli. V případě, že není to možné nebo farář nesouhlasí se sloužením tradiční mši, věřící mohou se obrátit na biskupa a dokonce na papežskou komisi Ecclesia Dei. Pro dobro věřících může se ostatní svátosti udělovat dle knih z roku 1962, včetně biřmování biskupem. Závazku denní liturgie bude vyhovovat modlení se breviářem Jana XXIII. Biskup dostává také právo tvořit osobní farnost tradičního obřadu. Generalní indult platí od 14. záři 2007, tj. od svátku Povýšení Kříže.