ISIDORUS
Zielona Góra: Jubileusz pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich Drukuj
poniedziałek, 19 maja 2008, 18:00
Dodał: (Admin)
24 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Katedrze Gorzowskiej odbędzie się jubileusz pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich biskupów Pawła Sochy i Antoniego Stankiewicza oraz księży: Stanisława Garncarza, Gerarda Kropidłowskiego, Antoniego Mackiewicza, Jerzego Nowaczyka, Mieczysława Ostroucha, Andrzeja Ruty, Kazimierza Trelki, Jerzego Wojciaka, Sylwestra Zawadzkiego i Bernarda Zielińskiego CSsR.
Katedra w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra w Gorzowie Wielkopolskim
bp. Paweł Socha CM - urodził się 10 stycznia 1935 r. w Wojsławicach koło Radomia. 22 maja 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu z rąk abpa Eugeniusza Baziaka. W latach 1958 - 1959 był wikariuszem w Żaganiu. Potem od 1959 r. do 1962 r. studiował na KUL na Wydziale Teologicznym - teologię fundamentalną, gdzie uzyskał doktorat.
Biskup Paweł Socha
Biskup Paweł Socha
pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Od 1962 r. pracował w Seminarium Duchownym w Gościkowie - Paradyżu jako wykładowca teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, religioznawstwa i ekumenizmu. 16 listopada 1973 r. papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej i biskupem tytularnym Tunigaba. Sakrę biskupią otrzymał w katedrze gorzowskiej z rąk kardynała Karola Wojtyły 26 grudnia 1973 r. Zawołaniem bp. Pawła jest "Facere veritatem in caritate" - "Czynić prawdę w miłości". Jest doktorem teologii fundamentalnej. bp. Antoni Stankiewicz urodził się 1 października 1935 w Oleszczenicach na Litwie. Święcenia kapłańskie otrzymał po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie-Paradyżu 20 grudnia 1958 r. w katedrze gorzowskiej z rąk Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL (1961 r.), z prawa cywilnego (rzymskiego) na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (1975 r.). Dyplom adwokata Roty Rzymskiej uzyskał w Studium Rotalnym (1970 r.), dyplom z języka łacińskiego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1972 r.). 31 stycznia 2004 został mianowany przez Jana Pawła II dziekanem Roty. Natomiast 15 listopada 2006 papież Benedykt XVI mianował ks. infułata Antoniego Stankiewicza biskupem tytularnym Nova Petra. Konsekrowany 16 grudnia 2006 w Bazylice Św. Piotra na Watykanie przez kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone. Współkonsekratorami byli kardynałowie James Francis Stafford i Jean-Louis Tauran.