ISIDORUS
Strasburg: Europejska tragedia Drukuj
piątek, 18 kwietnia 2008, 11:00
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Parlamentarne Zgromadzenie Rady Europy uchwaliło dnia 16. kwietnia br. rezolucję, która głosi, że nieograniczony dostęp do przerywania ciąży jest bezspornie prawem ludzkim. Uchwalony raport, opracowany przez austriacką posłankę Giselę Wurm, wzywa państwa członkowskie Rady Europy do zniesienia wszelkich przeszkód utrudniających prawny lub praktyczny dostęp do przerywania ciąży „bez ryzyka”. Dokument stwierdza jednocześnie, że aborcja nie może być środkiem służącym planowaniu rodziny oraz że – o ile to możliwe – należy unikać przerywania ciąży. "Kraje, które dziś zakazują aborcji, powinny ją dopuścić" - takie wezwanie zawiera raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 102 deputowanych, przeciwko było 68 a 14 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania za przyjęciem rezolucji było obecnych 185 deputowanych z 318. Pat Buckley z Organizacji ochrony nienarodzonych dzieci, która była obecna podczas całej debaty, powiedziała: "Dzień dzisiejszy jest tragiczny dla całej Europy. Jedynym pocieszeniem jest to, że rezolucja nie jest prawnie obowiązująca." Ustawodawstwo niemieckie aborcję określa jako czyn niezgodny z prawem. Można jej jednak dokonać, unikając kary, tylko po udokumentowanym zasięgnięciu porady. Od 1993 r. aborcja w Polsce jest legalna w trzech przypadkach, jeśli: • zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety; • istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; • ciąża jest wynikiem przestępstwa.
"Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości" /Jan Paweł II, Kalisz 1997 r/