ISIDORUS
Nowe Martyrologium Rzymskie Drukuj
sobota, 11 grudnia 2004, 19:09
Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz)
Ukazało się drugie posoborowe wydanie Martyrologium Rzymskiego. Zaprezentowano je na dorocznym sympozjum Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Organizuje je ona w rocznicę soborowej konstytucji o liturgii, która została ogłoszona 4 grudnia 1963 roku. Martyrologium Rzymskie jest księgą liturgiczną z imionami wszystkich świętych i błogosławionych czczonych w Kościele katolickim, rozłożonymi na poszczególne dni roku. Obejmuje również świętych, których kult ma tylko zasięg lokalny.
Strona tytułowa Martyrologium Rzymskiego
Strona tytułowa Martyrologium Rzymskiego
Ostatnie przedsoborowe wydanie Martyrologium Rzymskiego ukazało się w roku 1960, a pierwsze po Soborze wydano przed trzema laty. Zawarte w nim krótkie informacje o świętych – jak tego wymaga soborowa konstytucja o liturgii – uzgodniono z prawdą historyczną. W zaprezentowanym dziś drugim wydaniu poprawiono zauważone błędy drukarskie. Przede wszystkim jednak uzupełniono Martyrologium o imiona nowych błogosławionych, ogłoszonych w ciągu trzech ostatnich lat. Wpisano też pewnych świętych czczonych od dawna lokalnie, ale nie uwzględnionych w pierwszym wydaniu. Są wśród nich greccy mnisi z południowych Włoch. Ogółem dodano ponad sto nowych postaci. Obecnie Martyrologium Rzymskie wymienia około siedmiu tysięcy świętych i błogosławionych. Martyrologium Rzymskie jest księgą liturgiczną z imionami wszystkich świętych i błogosławionych czczonych w Kościele katolickim, rozłożonymi na poszczególne dni roku. Obejmuje również świętych, których kult ma tylko zasięg lokalny. Ostatnie przedsoborowe wydanie Martyrologium Rzymskiego ukazało się w roku 1960, a pierwsze po Soborze wydano przed trzema laty. Zawarte w nim krótkie informacje o świętych – jak tego wymaga soborowa konstytucja o liturgii – uzgodniono z prawdą historyczną. W zaprezentowanym dziś drugim wydaniu poprawiono zauważone błędy drukarskie. Przede wszystkim jednak uzupełniono Martyrologium o imiona nowych błogosławionych, ogłoszonych w ciągu trzech ostatnich lat. Wpisano też pewnych świętych czczonych od dawna lokalnie, ale nie uwzględnionych w pierwszym wydaniu. Są wśród nich greccy mnisi z południowych Włoch. Ogółem dodano ponad sto nowych postaci. Obecnie Martyrologium Rzymskie wymienia około siedmiu tysięcy świętych i błogosławionych.