ISIDORUS
Charita pro Barmu Drukuj
czwartek, 8 maja 2008, 12:54
Dodał: (Admin)
Cyklón Nargis si v Barmě odhadem podle odhadů vyžádal kolem 100 000 mrtvých. Na půl milionu lidí zůstává bez domova. Pomoci obětem tohoto přírodního živlu chce také Charita ČR, která již uvolnila ze svého rezervního fondu pro naléhavé potřeby částku 5 000 Euro (tj. přibližně 125 000 Kč).
Bharma
Bharma
charita.cz
Současně Charita ČR vyhlásila sbírkové konto, na které je možné přispět v českých korunách na účet: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 121. „Z výtěžku sbírky chceme pomoci obětem cyklónu a to prostřednictvím sítě Caritas Internationalis (CI), jejímž je česká Charita členem,“ uvedl ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Postoj autoritativní barmské vojenské junty k mezinárodní humanitární pomoci je prozatím zdrženlivý, nicméně junta již ohlásila, že přijme pomoc od velkých mezinárodních organizací jako je například právě CI. Některé členské organizace CI v Barmě již dlouhodobě působí. Zvlášť vyslaný tým CI také posílí tým místní Charity (v tomto případě Caritas Karuna Myanmar), která pomoc po přírodní katastrofě tak velkého rozsahu sama nedokáže zvládnout. Pomoc bude v úvodní fázi soustředěna na okamžitou, tzv. naléhavou pomoc, tedy zajištění základních životních potřeb přeživších, tedy hlavně na dodávku pitné vody, základních potravin, zajištění provizorního přístřeší a nástrojů na odklízení trosek. Díky mezinárodní spolupráci národních Charit a důsledné apolitičnosti charitní organizace může Charita ČR pomáhat i obyvatelstvu, které žije v autoritářských režimech, jako je Severní Korea (prostřednictvím Caritas Corea) nebo právě Barma, kde je u moci vojenská junta. Spolupráce se spolehlivými a zkušenými partnery v rámci CI současně umožňuje Charitě ČR účinnou kontrolu zasílaných finančních prostředků. Charita ČR tradičně pomáhá při živelných katastrofách v České republice (například při povodních 1997, 1998 a 2002). Od úderu vlny tsunami v roce 2004 Charita ČR dodnes působí rovněž v Indonésii a na Srí Lance. Kromě okamžité humanitární pomoci vede Charita ČR také dlouhodobé rozvojové projekty v mnoha zemích světa. Kontakt: Jakub Dvořáček, koordinátor pomoci, mobilní telefon: 731 625 996.