ISIDORUS
Nowy sposób komunikowania na papieskiej mszy Drukuj
czwartek, 22 maja 2008, 23:00
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Ojciec Święty Benedykt XVI odprawił dzisiaj przed Papieską Arcybazyliką Najświętszego Zbawiciela na Lateranie Mszę Świętą w dniu święta Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Pod koniec homilii Benedykt XVI stwierdził, że przed Chrystusem Eucharystycznym należy klękać i oddawać Mu cześć.
Benedykt XVI podczas procesji na Boże Ciało
Benedykt XVI podczas procesji na Boże Ciało
Pier Paolo Cito
Dzisiaj nastąpiła pewna zmiana w liturgii. Przed komunikującym papieżem ustawiono klęcznik dla przystępujących do Komunii Świętej. Tym samym wszyscy przyjęli Komunię Świętą na klęcząco i bezpośrednio do ust. Dotychczas większość ludzi przyjmowała Komunię Świętą od papieża na stojąco i na lewą rękę.