ISIDORUS
Prohlášení kardinála Vlka k úmrtí papeže Jana Pavla II. Drukuj
niedziela, 3 kwietnia 2005, 23:28
Dodał: Jakub Sowiński (Jakub)
Zemřel především velký člověk, velký křesťan, velký tím, že měl živou víru a osobní vztah ke zmrtvýchvstalému Kristu, který je skutečně přítomen ve své církvi. Jan Pavel II. byl velkým člověkem, plným Ducha svatého, z jehož moci jednal. Projevem tohoto vztahu byla láska k chudým, trpícím a pronásledovaným, k mládeži a ke všem lidem. Za všech okolností byl věrný Kristu a jeho evangeliu. Dovedl rozpoznávat v Duchu svatém znamení časů a vtělovat správně evangelium do naší doby. Byl otevřený vůči všem křesťanům i vůči světu, který miloval. Jednal vždy pod mateřským vedením Panny Marie.
Miloslav kardinál Vlk
Miloslav kardinál Vlk
kardinal.cz
Bůh stojí za svou církví, kterou miluje a dovede v lásce připustit i takové věci, které jsou bolestné. Stojí za svým papežem, i jeho miluje a chce mu dát dobro ještě větší. Tato chvíle prožívaná ve víře a lásce není tragická. Bůh prohlubuje naši víru a učí nás naději. S tím přijímáme tuto chvíli. Naše srdce je plné vděčnosti, že Bůh dal dnešní církvi tak velikého papeže a plni naděje se díváme do budoucnosti. Papež umírá v týdnu, kdy je liturgie plná Krista zmrtvýchvstalého, plná velikonočního aleluja. Tuto souvislost pokládám za velmi významnou, ano, i radostnou. Modleme se spolu s Pannou Marií za papeže a za církev.