ISIDORUS
"Latające laboratorium" najlepsze w Polsce! Drukuj
czwartek, 29 maja 2008, 16:20
Dodał: (Admin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała I nagrodę za projekt „Latające laboratorium”. W konkursie ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne udział wzięło kilkaset projektów informatycznych. Projekt „Latające laboratorium” został uznany za najlepszy w Polsce. Polskie Towarzystwo Informatyczne doceniło również Centrum Egzaminacyjne ECDL przy WSIiZ. Przyznało II miejsce w konkursie Centrów Egzaminacyjnych Lider ECDL Advanced 2008.

Głównym celem projektu było utworzenie Latającego Laboratorium - Centrum Zaawansowanego ECDL. Centrum przeprowadziło cykl szkoleniowy z zakresu technik i technologii informatycznych oraz egzaminy certyfikujące zaawansowanego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Proponowane w projekcie kursy informatyczne umożliwiły nabycie pożądanych przez pracodawców kompetencji z zakresu zaawansowanej obsługi komputera. Ponadto uczestnicy szkoleń przystąpili do egzaminów certyfikujących zaawansowanego ECDL, dzięki czemu mieli możliwość zdobycia jednego z czterech certyfikatów informatycznych (Edytor Tekstów, Arkusz Kalkulacyjny, Baza Danych, Grafika Prezentacyjna) nieosiągalnych dotychczas w Polsce. Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych (posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiadające mu w starym systemie edukacji). Przeszkoleni zostali pracownicy różnych profesji . W sumie z szkoleń skorzystało ponad 480 osób. Eksperci „Latającego laboratorium” kursy przeprowadzali w terenie – docierając bezpośrednio do zainteresowanych wraz z 15 laptopami, co umożliwiło przeszkolenie tak dużej liczby osób.

źródło: www.netpr.pl