ISIDORUS
Nowi członkowie Kurii Rzymskiej Drukuj
czwartek, 12 czerwca 2008, 22:00
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
Benedykt XVI nominował dziś członkami dykasterii w Kurii Rzymskiej kardynałów wyniesionych do tej godności podczas ostatniego konsystorza, który miał miejsce 24 listopada 2008r. Wśród nominowanych jest Polak, Ks. Stanisław Kard. Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Członkami następujących dykasterii zostali: • Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich: Ks. Angelo Kard. Bagnasco, Arcybiskup Metropolita Genui. • Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Ks. Agustín Kard. García-Gasco Vicente, Arcybiskup Metropolita Walencji; Ks. Angelo Kard. Bagnasco, Arcybiskup Metropolita Genui; Ks. Théodore-Adrien Kard. Sarr, Arcybiskup Metropolita Dakaru; Ks. John Patrick Kard. Foley, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. • Kongregacji ds. Świętych: Ks. Paul Josef Kard. Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”; Ks. Angelo Kard. Comastri, Archiprezbiter Bazyliki Papieskiej św. Piotra na Watykanie, Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości dla Państwa-Miasta Watykanu, Przewodniczący Fabryki św. Piotra; Ks. Stanisław Kard. Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich; Ks. Raffaele Kard. Farina, Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. • Kongregacji ds. Biskupów: Ks. André Kard. Vingt-Trois, Arcybiskup Metropolita Paryża; Ks. Angelo Kard. Bagnasco, Arcybiskup Metropolita Genui; Ks. Giovanni Kard. Lajolo, Przewodniczący Papieskiej Komisji i Gubernatoratu Państwa-Miasta Watykanu; Ks. Stanisław Kard. Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. • Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów: Ks. Théodore-Adrien Kard. Sarr, Arcybiskup Metropolita Dakaru; Ks. John Kard. Njue, Arcybiskup Metropolita Nairobi; Ks. Leonardo Kard. Sandri, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich; Ks.John Patrick Kard. Foley, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie; Ks. Paul Josef Kard. Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”. • Kongregacji ds. Duchowieństwa: Ks. Odilo Pedro Kard. Scherer, Arcybiskup Metropolita Săo Paulo; Ks. John Kard. Njue, Arcybiskup Metropolita Nairobi; Ks. Paul Josef Kard. Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”. • Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej: Ks. Raffaele Kard. Farina, Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. • Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej: Ks. Lluís Kard. Martínez Sistach, Arcybiskup Metropolita Barcelony. • Papieskiej Rady ds. Świeckich: Ks. Lluís Kard. Martínez Sistach, Arcybiskup Metropolita Barcelony. • Papieskiej Rady ds. Promocji Jedności Chrześcijan: Ks. Seán Baptist Kard. Brady, Arcybiskup Metropolita Armagh; Ks. Leonardo Kard. Sandri, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. • Komitetu Przewodniczenia Papieskiej Rady ds. Rodziny: Ks. Agustín Kard. García-Gasco Vicente, Arcybiskup Metropolita Walencji; Ks. André Kard. Vingt-Trois, Arcybiskup Metropolita Paryża. • Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”: Ks. Paul Josef Kard. Cordes, Przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”. • Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców: Ks. Daniel N. Kard. DiNardo, Arcybiskup Metropolita Galveston-Houston. • Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego: Ks. Leonardo Kard. Sandri, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.. • Papieskiej Rady ds. Kultury: Ks. Giovanni Kard. Lajolo, Przewodniczący Papieskiej Komisji i Gubernatoratu Państwa-Miasta Watykanu. • Administracji Dziedzictwa Stolicy Apostolskiej: Ks. Giovanni Kard. Lajolo, Przewodniczący Papieskiej Komisji i Gubernatoratu Państwa-Miasta Watykanu. • Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej: Ks. Francisco Kard. Robles Ortega, Arcybiskup Metropolita Monterrey; Ks. Stanisław Kard. Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. • Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturalnych Kościoła: Ks. Seán Baptist Kard. Brady, Arcybiskup Metropolita Armagh; Ks. Raffaele Kard. Farina, Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego.